Kvinner med psykiske lidelser: behandling av psykisk lidelse hos mor før fødsel (med hensyn til barnets psykiske helse og utvikling etter fødsel) sammenliknet med vanlig/enklere oppfølging

Populasjon: Kvinner med lette til moderate psykiske lidelser (herunder depresjon, angst PTSD og tvangslidelser)
Intervensjon: Behandling av lette til moderate lidelser hos mor (herunder psykologiske behandlingsformer, homeopati, avslappingsbaserte tiltak og kort psykoedukasjon)
Sammenligning: Vanlig oppfølging i helsetjenesten eller enklere tiltak
Basert på: Brouwer, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Atferdsrelaterte utfall
Studier (antall personer)
5 studier (472 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studie 1: Ved 9 måneder Hedge’s g=-0.42 (95% KI -0,30 til 1,15) p = 0,25 Studie 2: Ved 1 dag Hedge’s g=0,41 (95% KI 0,09 til 0,74) p= 0,01 Studie 3: Ved 2 måneder Hedge’s g=-0,57 (95% KI-1,35 til 0,21) p=0,15 Studie 4: Ved 18 måneder Hedge’s g=-0,05 (95% KI -0,35 til 0,24) p=0,71 Studie 5: Ved 2-3 måneder Hedge’s g=1,49 (95% KI 0,97 til 2,01) p=0,00
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3 Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 4. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Biologiske utfall
Studier (antall personer)
6 studier (2146 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studie 1: Rett etter fødsel Hedge’s g = 1,04 (0,69 til 1,39) p=0,00 Studie 2: Ved 7 år Hedge’s g = -0,07 (-0,23 til 0,09) p=0,41 Studie 3: Flere målepunkt sett samlet Hedge’s g = 0,14 (-0,01 til 0,28) p=0,06 Studie 4: Ved fødsel. Hedge’s g =-0,28 (-0,70 til 0,14) p=0,19 Studie 5. Ved fødsel. Hedge’s g = -0,04 (-0,34 til 0,26) p=0,79 Studie 6: Flere målepunkt sett samlet Hedge’s g =0,19 (-0,36 til 0,74) p=0,50
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3 Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall
Utfall
Sosiale/utvikling/ miljørelaterte utfall
Studier (antall personer)
6 studier (913 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studie 1: Ved 12 måneder Hedge’s g= -0,07 (95% KI -0,82 til 0,67) p= 0,85 Studie 2: Ved 7 years Hedge’s g=-0,06 (95% KI -0,22 til 0,10) p= 0,45 Studie 3: Ved 9 months Hedge’s g= 0,58 (95% KI -0,14 til 1,31) p=0,12 Studie 4: Ved 2 måneder Hedge’s g=-0,08 (95% KI -0,68 til 0,84) p= 0,83 Studie 5: Ved 18 måneder Hedge’s g=-0,21 -0,78 til 0,36) p= 0,48 Studie 6: Ved18 måneder Hedge’s g=-0,10 (95% KI -0,40 0,20) p= 0,51
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3 Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall
Utfall
Kognitive utfall
Studier (antall personer)
1 studie (196 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ved 18 måneder Hedge’s g=-0.14 (95% KI -0,43 til 0,15) p= 0,35
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2 Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3 Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 5. Nedgradert –1 for mangel på presisjon: kun ens studie