Kvinner med og uten symptomer på depresjon: familieterapi mot fødselsdepresjon hos mor (med hensyn til psykisk helse og utvikling hos barn) sammenliknet med vanlig/ ingen behandling

Populasjon: Familier hvor kvinnen enten var gravid eller etter fødsel, både med og uten kjent risiko for fødselsdepresjon
Intervensjon: Familieterapi
Sammenligning: Vanlig/ ingen behandling
Basert på: Cluxton-Keller, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjons symptomer hos mor, målt rett etter tiltaket
Studier (antall personer)
7 studier ( 801 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (95% KI -0,3 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
Trekker -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Familiefungering, målt etter tiltaket
Studier (antall personer)
4 studier (460 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,15 (95% KI-0,3 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
Trekker -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter