Kvinner med og uten kjent fødselsdepresjon: psykologisk terapi gitt mor- og spedbarn (men hensyn til utfall hos barn) sammenliknet med vanlig/ ingen behandling

Populasjon: Kvinner med og uten kjent fødselsdepresjon
Intervensjon: Psykologisk terapi gitt til mor-barn dyader
Sammenligning: Annen behandling, venteliste, placebo eller ingen behandling
Basert på: Huang, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kvaliteten på mor-barn interaksjonen - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,43 (95% KI -0,18 til 1,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 3. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere 4. Trekker -1 for mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Sensitivitet hos mor i møte med barnet - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (123 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% KI –0,65 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 3. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere 4. Trekker -1 for mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Mors positive engasjement for barnet - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (134 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,02 (95% KI –0,36 til 0,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 3. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Samspill (Dyadic attunement) - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (134 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,26 (95% KI –0,61 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 3. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere 4. Trekker -1 for mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Involvering i barnet (hos mor) - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (245 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% KI –0,26 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 3. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Mor-barn interaksjon overordnet - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
7 studier (3680 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% KI –0,17 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Trygg tilknytning Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (153 studier)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Risk Ratio 2,36 (95%KI 0,73 til 7,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3,4
Lav
Beskrivelse
3. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere 4. Trekker -1 for mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Usikker tilknytning-resistent - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (153 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Risk Ratio 0,72 (95%KI 0,25 til 2,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 2. Trekker -1 for mangel på samsvar: heterogenitet 3. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Usikker tilknytning-unngående - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (153 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Risk Ratio 0,73 (95%KI 0,26 til 2,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 3. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Uorganisert tilknytning - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (153 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Risk Ratio 0,51 (95%KI 0,12 til 2,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Trekker -1 for mangel på samsvar: heterogenitet 3. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere 4. Trekker -1 for mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Tilknytning hos barn overordnet - Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (153 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Risk Ratio 0,99 (95%KI 0,51 til 1,91)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 2. Trekker -1 for mangel på samsvar: heterogenitet
Utfall
Depresjon hos mor Målt ved kort tidsoppfølging
Studier (antall personer)
10 studier (643 deltakere
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,25 (95%KI -0,40 til -0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter