Kvinner som nylig har født der mor og barn er uten kjente helseplager: hjemmebesøk i løpet av 5 dager etter fødsel sammenliknet med vanlig helsekontroll

Populasjon: Mødre og spedbarn, skrevet ut fra sykehus 2 eller 3 dager etter fødsel
Intervensjon: Hjemmebesøk
Sammenligning: Vanlig helsekontroll
Basert på: Yonemoto 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Bruk av akutte helsetjenester på grunn av mors helse – tidspunkt for oppfølging fra utskrivelse etter fødsel opp til 8 uker etter utskrivelse
Studier (antall personer)
4 studier (3755 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
179 av 1885
Effektestimater
172 av 1870; RR 1,04 (95% KI 0,85 til 1,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Bruk av akutte helsetjenester på grunn av spedbarnets helse – tidspunkt for oppfølging fra utskrivelse etter fødsel opp til 8 uker etter utskrivelse
Studier (antall personer)
4 studier (3770 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
109 av 1892
Effektestimater
100 av 1878; RR 1,11 (95% KI 0,86 til 1,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Symptomer på fødselsdepresjon – tidspunkt for oppfølging 2 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (2177 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
229 av 1988
Effektestimater
209 av 1089; RR 1,10 (95% KI 0,93 til 1,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Angstsymptomer hos mor (State Trait Anxiety Inventory/STAI) – tidspunkt for oppfølging 2 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (513 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,30 (95% KI -1,08 til 1,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Mors tilfredshet med oppfølging etter fødsel – tidspunkt for oppfølging 2 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (2177 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
744 av 1088
Effektestimater
597 av 1089; RR 1,26 (95% KI 1,09 til 1,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Fullamming – tidspunkt for oppfølging 2 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (513 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
183 av 259
Effektestimater
171 av 254; RR 1,05 (95% KI 0,93 til 1,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Risiko for avslutning av amming – tidspunkt for oppfølging 2 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (2177 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
180 av 1088
Effektestimater
193 av 1089; RR 0,93 (95% KI 0,78 til 1,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Amming – tidspunkt for oppfølging 8 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (1000 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
367 av 509
Effektestimater
326 av 491; RR 1,09 (95% KI 1,00 til 1,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert