Kvinner som nylig har født der mor og barn er uten kjente helseplager: hjemmebesøk i løpet av 2 måneder etter fødsel: flere sammenliknet med færre eller ingen hjemmebesøk

Populasjon: Mødre og spedbarn. I 5 av 6 studier er det spesifisert at det er fødsler på termin, friske spedbarn
Intervensjon: Flere hjemmebesøk
Sammenligning: Færre eller ingen hjemmebesøk
Basert på: Dennis 2013 og Yonemoto 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Dødelighet hos mor – tidspunkt for oppfølging 8 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (951 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 av 523
Effektestimater
0 av 428; RR 2,46 (95% KI 0,10 til 60,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inkluder en potensielt viktig klinisk effekt men også liten eller ingen effekt).
Utfall
Spedbarnsdødelighet – tidspunkt for oppfølging mellom 42 dager og 4 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (1281 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
7 av 785
Effektestimater
4 av 496; RR 0,99 (95% KI 0,26 til 3,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inkluder en potensielt viktig klinisk effekt men også liten eller ingen effekt).
Utfall
Alvorlige helsemessige hendelser hos mor etter fødsel – tidspunkt for oppfølging mellom 42 dager og 4 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (1228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
228 av 757
Effektestimater
133 av 471; RR 0,96 (95% KI 0,81 til 1,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Symptomer på fødselsdepresjon (Edinburgh postnatal depression scale/EPDS) – tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 8 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (783 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,05 (95% KI 0,27 til 1,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Symptomer på fødselsdepresjon (EPDS > 12) – tidspunkt for oppfølging 24 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (493 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
49 av 260
Effektestimater
50 av 233; RR 0,88 (95% KI 0,62 til 1,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Angstssymptomer (delskala av EPDS) – tidspunkt for oppfølging 8 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (241 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,80 (95% KI -0,44 til 8,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors tilfredshet med oppfølgingen – tidspunkt for oppfølging 4 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (862 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
246 av 292
Effektestimater
459 av 570; RR 0,96 (95% KI 0,90 til 1,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Fullamming – tidspunkt for oppfølging 6 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
3 studier (960 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
274 av 488
Effektestimater
228 av 472; RR 1,17 (95% KI 1,01 til 1,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Fullamming – tidspunkt for oppfølging mellom 4 og 6 måneder etter fødsel
Studier (antall personer)
4 studier (1309 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
203 av 788
Effektestimater
87 av 521; RR 1,38 (95% KI 1,10 til 1,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Bruk av sykehus og legevakt på grunn av undersøkelse av barnet – barnets alder ved oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (1370 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
74 av 824
Effektestimater
88 av 546; RR 0,65 (95% KI 0,45 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert