Familier uten kjente risikofaktorer og/eller med begynnende vansker: gruppebasert foreldretrening gitt i løpet av barnets første 4 leveår sammenliknet med venteliste eller ingen oppfølging

Populasjon: Familier med sped- og småbarn opptil 4 år
Intervensjon: Gruppebasert foreldretrening
Sammenligning: Venteliste eller ingen oppfølging
Basert på: Barlow 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Emosjonelle- og atferdsproblemer (foreldrerapport) – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
5 studier (280 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -1,81 (95% KI -1,37 til -0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Det fins en eller flere studier på samme utfall som er lærerapportert, samstemmer i konklusjon. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Eksternaliserende vansker (foreldrerapportert) – tidspunkt for oppfølging mellom 6 måneder og 1 år
Studier (antall personer)
5 studier (566 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,38 (95% KI -0,59 til -0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Det fins en eller flere studier på samme utfall som er lærerapportert, samstemmer i konklusjon.
Utfall
Eksternaliserende vansker (foreldrerapportert) – tidspunkt for oppfølging mellom 1 år og 21 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (1400 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,11 (95% KI -0,21 til 0,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Det fins en eller flere studier på samme utfall som er lærerapportert, samstemmer i konklusjon.
Utfall
Internaliserende vansker (foreldrerapport) – tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 6 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (242 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,31 (95% KI -0,96 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
2. Det fins en eller flere studier på samme utfall som er lærerapportert, samstemmer i konklusjon. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder mulig viktige forskjeller men også mulig viktige ulemper).
Utfall
Internaliserende vansker (foreldrerapport) – tidspunkt for oppfølging 21 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (589 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,13 (95% KI -0,29 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,6
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Det fins en eller flere studier på samme utfall som er lærerapportert, samstemmer i konklusjon. 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Sosiale evner (foreldrerapport) – tidspunkt for oppfølging mellom 6 uker og 18 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (233 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,33 (95% KI -0,15 til 2,81)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Foreldre-barn-samspill, negativ atferd (observatørrapport) – tidspunkt for oppfølging mellom 12 uker og 18 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (348 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,20 (95% KI -0,43 til 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Foreldre-barn-samspill, negativ atferd (observatørrapport) – tidspunkt for oppfølging 1 år
Studier (antall personer)
4 studier (811 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,03 (95% KI -0,17 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Foreldre-barn-samspill, positiv atferd (observatørrapport) – tidspunkt for oppfølging mellom 1 og 12 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,32 (95% KI -0,07 til 0,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert