Gravide kvinner uten kjente risikofaktorer: multivitamintilskudd med jern og folsyre sammenliknet med kun jerntilskudd eller jern- og folsyretilskudd

Populasjon: Gravide kvinner uten kjente risikofaktorer
Intervensjon: Multivitamin tilskudd for gravide kvinner (jern, folsyre, sink, selenium, jod, kobber, vit A, vit B1, B2, B6, B12 , VitD, VitC, Vit E og Niacin)
Sammenligning: Jerntilskudd med eller uten folsyre
Basert på: Keats 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Barnets psykomotoriske utvikling (testalder 6 måneder målt med Bayleys scale)
Studier (antall personer)
1 studie (592 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,16 (95% KI -3,89 til 3,57) i favør tiltaket
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for direkthet da det dreier seg om data fra fattige strøk i Kina, og ernæringsmessig kan kvinnene ikke sammenliknes med kvinner som lever i Norge 2: Nedgradert -2 for upresist effektestimat, og kun én studie
Utfall
Mental utvikling (testalder 6 måneder målt med Bayleys scale)
Studier (antall personer)
1 studie (592 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,02 (95% KI -6,75 til 6,71) i favør tiltaket
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for direkthet da det dreier seg om data fra fattige strøk i Kina, og ernæringsmessig kan kvinnene ikke sammenliknes med kvinner som lever i Norge 2: Nedgradert -2 for upresist effektestimat, og kun én studie
Utfall
Mental utvikling (testalder 12 måneder målt med Bayleys scale)
Studier (antall personer)
1 studie (572 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,21 (95% KI -5,04 til 7,46); i favør kontrollgruppen
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for direkthet da det dreier seg om data fra fattige strøk i Kina, og ernæringsmessig kan kvinnene ikke sammenliknes med kvinner som lever i Norge 2: Nedgradert -2 for upresist effektestimat, og kun én studie