Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av sink sammenliknet med annet vitamintilskudd eller ingen tilskudd

Populasjon: Gravide kvinner uten kjente helseplager
Intervensjon: Sinktilskudd under graviditeen
Sammenligning: Lavere dose vitamintilskudd eller ingen tilskudd
Basert på: Taylor 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Motoriske ferdigheter – barnets alder ved oppfølging mellom 13 og 60 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (985 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95% KI -0,38 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av overførbarhet (studiene er utført i lav- eller middel-inntektsland, populasjoner med lav SES).
Utfall
Flytende intelligens – barnets alder ved oppfølging mellom 54 og 60 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (539 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95% KI -0,25 til 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av overførbarhet (studiene er utført i lav- eller middel-inntektsland, populasjoner med lav SES).
Utfall
Krystallisert intelligens – barnets alder ved oppfølging mellom 54 og 60 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (539 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,04 (95% KI -0,20 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av overførbarhet (studiene er utført i lav- eller middel-inntektsland, populasjoner med lav SES).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert