Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av mikroernæring sammenliknet med lavere dose vitamintilskudd eller ingen tilskudd

Populasjon: Kvinner uten kjente helseplager
Intervensjon: Mikroernæring gitt under graviditeten
Sammenligning: Lavere dose vitamintilskudd eller ingen tilskudd
Basert på: Taylor 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Motoriske ferdigheter – barnets alder ved oppfølging mellom 3 og 108 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (2722 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,02 (95% KI -0,04 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av overførbarhet (studiene er utført i lav- eller middel-inntektsland, populasjoner med lav SES).
Utfall
Flytende intelligens – barnets alder ved oppfølging mellom 24 og 42 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (755 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,07 (95% KI -0,20 til 0,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av overførbarhet (studiene er utført i lav- eller middel-inntektsland, populasjoner med lav SES). 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Global kognisjon – barnets alder ved oppfølging mellom 3 og 42 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (2276 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,11 (95% KI -0,04 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av overførbarhet (studiene er utført i lav- eller middel-inntektsland, populasjoner med lav SES). 4. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da den sannsynligvis kan forklares av to små studier med høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Krystallisert intelligens – barnets alder ved oppfølging mellom 24 og 42 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (1207 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,01 (95% KI -0,11 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av overførbarhet (studiene er utført i lav- eller middel-inntektsland, populasjoner med lav SES).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert