Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av jern sammenliknet med ingen tilskudd eller annet vitamintilskudd uten jern

Populasjon: Gravide kvinner uten kjente risikofaktorer
Intervensjon: Jern-tilskudd, eller jern i kombinasjon med et vitamin/mineraltilskudd under graviditeten
Sammenligning: Placebo, ingen tilskudd eller annen type vitamintilskudd uten jern eller jernforbindelser
Basert på: Jayasinghe 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Barnets nevrologiske utvikling (BSID)– Tidspunkt for oppfølging mellom 9 måneder og 4 år gamle
Studier (antall personer)
3 studier (917 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,54 (95% KI -0,67 til 1,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -2 for direkthet da det dreier seg om data fra land som ernæringsmessig ikke kan sammenliknes med Norge; Ulik alder på barnas oppfølging; 2: Nedgradert -1 for upresist effektestimat