Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av essensielle fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd, eller informasjon om ernæring

Populasjon: Gravide kvinner uten kjente helseplager (i et fåtall av studiene er poulasjon spedbarn født før eller på termin)
Intervensjon: Tilskudd av essensielle fettsyrer gitt under graviditet (i et fåtall av studiene ble den gitt i nyfødtperioden, enten til mor som ammer, eller via melkeerstatning til spedbarn født før eller på termin)
Sammenligning: Lavere dose, annen type eller ingen vitamintilskudd, eller informasjon om ernæring
Basert på: Taylor 2017, Newberry 2016 og Middleton 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Oppmerksomhet – barnets alder ved oppfølging mellom 27 og 60 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (955 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,07 (95% KI -0,17 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Atferd – barnets alder ved oppfølging mellom 18 og 60 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (1725 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (95% KI -0,12 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Motoriske ferdigheter – barnets alder ved oppfølging mellom 9 og 60 måneder
Studier (antall personer)
7 studier (2265 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,06 (95% KI -0,03 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Flytende intelligens – barnets alder ved oppfølging mellom 18 og 60 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (999 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,05 (95% KI -0,08 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Global kognisjon – barnets alder ved oppfølging mellom 27 uker og 60 måneder
Studier (antall personer)
10 studier (2632 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,03 (95% KI -0,07 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Krystallisert intelligens – barnets alder ved oppfølging mellom 18 og 60 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (1941 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,25 (95% KI -0,04 til 0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (konfidensintervallet inkluder både liten eller ingen effekt og en potensielt viktig klinisk forskjell, på tross av stort utvalg).
Utfall
Nevrologisk utvikling (tilskudd gitt til mor, for tidlig fødte barn eller til spedbarn født på termin) – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Forfatterne av oversikten rapportert at det var ingen statistisk signifikante effekter av mål på nevrologisk utvikling. Tall for samlet effektestimat ikke rapportert. I tillegg er det en studie som er utført på ammende kvinner (DHA-tilskudd), studien konkluderer med at resultatene ikke er i samsvar med hverandre, men heller ikke her er effektestimatet rapportert.
Utfall
Autismespekter (gravide og for tidlig fødte) – barnets alder ved oppfølging ukjent, 4 år og 7 år
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
2 RCT-studier (der gravide kvinner fikk tilskudd, og 1 der for tidlig fødte barn fikk tilskudd) konkluderte med liten eller ingen effekt. 1 observasjonsstudie konkluderte med noe mindre sannsynlighet for autismespekter ved høyere inntak av essensielle fettsyrer (4. kvartil sammenliknet med 1. kvartil). Tall ble ikke rapportert.
Utfall
ADHD (gravide og for tidlig fødte) – barnets alder ved oppfølging i de ulike studiene er ukjent, 7 og 10 år
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Rapportert som ikke statistisk signifikant. Tall ble ikke rapportert.
Utfall
Milde uønskede effekter for mor (tilskudd gitt til gravide og ammende kvinner) – barnets alder ved oppfølging ukjent, muligens opptil 5,5 år
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Økt risiko for milde mage-tarm-plager, men ikke konsistente funn på andre milde uønskede effekter. Tall ble ikke rapportert.
Utfall
Alvorlige uønskede effekter for mor – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Rapportert som ikke statistisk signifikant. Tall ikke rapportert.
Utfall
Perinatal depresjon – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Risiko for perinatal depresjon rapportert som ikke signifikant. Tall ikke rapportert.
Utfall
Kognisjon (barnet) (Målt på Bayley III)– Tidspunkt for oppfølging <24 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (1154 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,37 (95% KI -1,49 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1: Uklar risiko for skjevheter 2: Bredt konfidensintervall
Utfall
Atferd (målt på adaptive behaviour score) (Bayley III)) – Tidspunkt for oppfølging 12-18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (809 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,20 (95% KI -3,12 til 0,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1: Uklar risiko for skjevheter 2: Bredt konfidensintervall
Utfall
Atferd (målt på SDQ total) – Tidspunkt for oppfølging 7 år
Studier (antall personer)
1 studie (543 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,08 (95% KI 0,18 til 1,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 fordi det kun er en studie