Gravide kvinner diagnostisert med depressiv lidelse eller forhøyet nivå av symptomer på fødselsdepresjon: tiltak for å forebygge eller behandle depresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Gravide kvinner med og uten depresjonsdiagnose/subterskel depresjonssymptomer
Intervensjon: Tiltak for å forebygge eller behandle depresjon hos gravide kvinner
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Goodman 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer hos mor – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
27 sammenlikninger (25 studier) (3137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,48 (95% KI 0,29 til 0,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Barns fungering på tvers av ulike funksjonsmål – barnets alder ved oppfølging var gjennomsnittlig 6,65 måneder
Studier (antall personer)
55 sammenlikninger (25 studier) (627 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,15 (95% KI 0,09 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Atferdsmessige/emosjonelle problemer – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (ukjent antall deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g -0,11 (95% KI -0,23 til 0,003)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet da denne sannsynligvis kan forklares av stor variasjon i typer tiltak. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (sannsynligvis få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Kognitiv/språklig/motorisk utvikling – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
7 studier (ukjent antall deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,02 (95% KI -0,07 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (sannsynligvis få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Dysregulering – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
9 studier (ukjent antall deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,19 (95% KI 0,07 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (sannsynligvis få deltakere).
Utfall
Sosioemosjonell kompetanse – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (ukjent antall deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,39 (95% KI 0,03 til 0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (sannsynligvis få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Kvalitet på forholdet mellom mor og barn – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
10 studier (ukjent antall deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,09 (95% KI -0,07 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (sannsynligvis få deltakere).
Utfall
Perinatal dødelighet – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
4 studier (ukjent antall deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,17 (95% KI -0,13 til 0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (sannsynligvis få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert