Gravide kvinner og kvinner som nylig har født, med eller uten kjent risiko: psykososiale tiltak for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Gravide kvinner og kvinner som nylig har født (innen 6 uker): med eller uten kjent risiko for fødselsdepresjon
Intervensjon: Psykososiale tiltak
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Dennis 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 8 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
6 studier (2138 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
154 av 1033
Effektestimater
147 av 1105; RR 0,77 (95% KI 0,52 til 1,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall som inkluderer både mulig viktig fordelaktig effekt, men også muligens liten eller ingen forskjell) 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet grunnet variasjon i tiltak som kan forklare heterogeniteten.
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 16 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
8 studier (3795 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
344 av 1848
Effektestimater
274 av 1857; RR 0,80 (95% KI 0,61 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3,4
Lav
Beskrivelse
2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet grunnet variasjon i tiltak som kan forklare heterogeniteten. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser). 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging 24 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
6 studier (8166 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
657 av 3734
Effektestimater
678 av 4382; RR 0,88 (95% KI 0,78 til 1,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 4
Middels
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging 52 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
3 studier (1385 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
139 av 673
Effektestimater
87 av 712; RR 0,59 (95% KI 0,46 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging ved endt studie
Studier (antall personer)
12 studier (11322 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
944 av 5310
Effektestimater
889 av 6021; RR 0,83 (95% KI 0,70 til 0,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2,4
Middels
Beskrivelse
2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet grunnet variasjon i tiltak som kan forklare heterogeniteten. 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med diagnostisert depresjon – tidspunkt for oppfølging 12 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
3 studier (877 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
48 av 466
Effektestimater
23 av 421; RR 0,52 (95% KI 0,33 til 0,83)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 5
Lav
Beskrivelse
5. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert