Gravide kvinner og kvinner som nylig har født, med eller uten kjent risiko: psykologiske tiltak sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Gravide kvinner og kvinner som nylig har født (innen 6 uker): med eller uten kjent risiko for fødselsdepresjon
Intervensjon: Psykologiske tiltak
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Dennis 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 8 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
7 studier (2760 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
188 av 1389
Effektestimater
135 av 1371; RR 0,69 (95% KI 0,47 til 1,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet grunnet variasjon i tiltak som kan forklare heterogeniteten.
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 16 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (277 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
33 av 140
Effektestimater
13 av 137; RR 0,40 (95% KI 0,18 til 0,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser).
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging 24 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
3 studier (2520 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
133 av 1261
Effektestimater
139 av 1261; RR 1,04 (95% KI 0,83 til 1,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 4
Middels
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både mulig klinisk viktig fordel og ulempe).
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging 52 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (1551 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
51 av 778
Effektestimater
34 av 773; RR 0,86 (95% KI 0,58 til 1,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både mulig klinisk viktig fordel og ulempe).
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging ved endt studie
Studier (antall personer)
8 studier (3405 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
8 studier (3405 deltakere)
Effektestimater
172 av 1711; RR 0,61 (95% KI 0,39 til 0,96
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet grunnet variasjon i tiltak som kan forklare heterogeniteten.
Utfall
Andel mødre med diagnostisert depresjon – tidspunkt for oppfølging 4 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 av 19
Effektestimater
0 av 20; RR 0,09 (95% KI 0,01 til 1,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3,5
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Andel mødre med diagnostisert depresjon – tidspunkt for oppfølging 12 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
6 av 18
Effektestimater
0 av 17; RR 0,08 (95% KI 0,00 til 1,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,5,6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 6. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel mødre med diagnostisert depresjon – tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 24 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
10 av 35
Effektestimater
3 av 37; RR 0,31 (95% KI 0,04 til 2,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert