Gravide kvinner med kjent risiko og kvinner med og uten kjent risiko som nylig har født: oppfølging fra lekpersoner for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Gravide kvinner med kjent risiko og kvinner med og uten kjent risiko som nylig har født (innen siste 6 uker)
Intervensjon: Oppfølging fra lekpersoner
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Dennis 2013 og Letourneau 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer (terskel på måleinstrumentet definert av forskerne) – tidspunkt for oppfølging 6 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
3 studier (1208 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
95 av 585
Effektestimater
92 av 623; RR 0,91 (95% KI 0,70 til 1,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser).
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 16 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (786 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
94 av 402
Effektestimater
49 av 384; RR 0,55 (95% KI 0,40 til 0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser).
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging 24 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (493 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
50 av 233
Effektestimater
49 av 260; RR 0,88 (95% KI 0,62 til 1,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging 52 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (150 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
9 av 73
Effektestimater
7 av 77; RR 0,74 (95% KI 0,29 til 1,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med diagnostisert depresjon – tidspunkt for oppfølging 12 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (677 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
42 av 350
Effektestimater
20 av 327; RR 0,52 (95% KI 0,32 til 0,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mental utvikling hos barnet – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (60 antall deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår 100,2 (SD 13,6)
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår 97,4 (SD 12,2), Cohens d 0,22 (mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser/deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Samspill under amming/mating (NCAST feeding scale) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår 59 (SD 7,9)
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår 57,5 (SD 8,26), Cohens d 0,19(mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser/deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
Ikke rapportert