Gravide kvinner med økt risiko: kognitiv atferdsterapi for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig fødselsforberedende oppfølging

Populasjon: Gravide kvinner (≤24 svangerskapsuke) screenet og vurdert å ha økt risiko for fødselsdepresjon
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi for å forebygge fødselsdepresjon
Sammenligning: Vanlig fødselsforberedende oppfølging
Basert på: Dennis 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Andel i risiko for depressive symptomer – tidspunkt for oppfølging 52 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (150 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
9 av 73
Effektestimater
7 av 77; RR 0,74 (95% KI 0,29 til 1,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Gjennomsnittlig nivå av depressive symptomer – tidspunkt for oppfølging 52 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (150 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,13 (95% KI -0,20 til 0,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert