Gravide kvinner med eller uten kjent risiko eller par som skal ha barn for første gang: kurs for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig fødselsforberedende oppfølging

Populasjon: Gravide kvinner, vurdert med eller uten kjent risiko for fødselsdepresjon, eller par som skulle ha barn for første gang
Intervensjon: Kurs under svangerskapet for å forebygge fødselsdepresjon
Sammenligning: Vanlig fødselsforberedende oppfølging
Basert på: Dennis 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Andel i risiko for depresjonssymptomer (EPDS >10, 11 eller 12, HADS >4) – tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 24 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
4 studier (1488 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
93 av 736
Effektestimater
Effektestimater 95 av 752; RR 1,01 (95% KI 0,77 til 1,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging mellom 24 og 52 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
3 studier (1124 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,01 (95% KI -0,11 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse