Fysisk aktivitet i svangerskapet (med hensyn til nevroutvikling hos barn) sammenliknet med vanlig aktivitet

Populasjon: Gravide kvinner uten kjente risikofaktorer
Intervensjon: Fysisk aktivitet
Sammenligning: Vanlig aktivitet
Basert på: Nino Cruz 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kognitiv skår
Studier (antall personer)
1 studie (336 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig kognitiv skår i kontrollgruppen var 107,4 (105,7 til 109.2)
Effektestimater
Gjennomsnittlig kognitiv skår (målt med Bayley III) i tiltaksgruppa var 105,4 (95 % KI 103,8 til 106,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 1 studie 2. Nedgradert -1 uklar risiko for skjevheter
Utfall
Total utvikling
Studier (antall personer)
1 studie (4147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ved 12 måneder (90 persentil Battelles Development inventory) fysisk aktivtet i svangerskapet var forbundet med en skår på 1,51 (95% KI 1,17 til 1,94) Ved 24 måneder (90 persentil Battelles Development inventory) fysisk aktivet i svangerskapet var forbundet med en skår på 1,05 (95% KI 0,79 til 1,39). Ved 48 måneder (90 persentil Battelles Development inventory) fysisk aktive i svangerskapet var forbundet med en skår på 0,91 (95% KI 0,63 ti til 1,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 1 studie 3. Nedgradert - 2 observasjonsstudie 4. Nedgradert -1 uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Total skår intelligens
Studier (antall personer)
2 studier (7266 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Studie 1: gjennomsnittlig intelligens i kontrollgruppen var 117 (95% KI 116,1 til 117,9) Studie 2: ikke oppgitt
Effektestimater
Studie 1: gjennomsnittlig intelligens (målt på Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) i tiltaksgruppen var 125 (95% KI 124,7 til 125,3) Studie 2: OR (målt på Wechsler Intelligence Scale for Children II) ved 15 måneder var -2,82 (95% KI -4,5 til -1,14) forbundet med fysisk aktivitet mer enn 10 timer per uke
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert - 2 observasjonsstudie 4. Nedgradert -1 uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Total skår språkferdigheter
Studier (antall personer)
4 studier (8140 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Studie 1: gjennomsnittlig muntlige språkferdigheter (målt på Vocabulary Test (first edition) /language skills: vocabulary comprehension, word usage, and expressive and receptive skills) i kontrollgruppen var 109 (95% KI 108,1 til 109.9) Studie 2: ikke oppgitt Studie 3: gjennomsnittlig språkferdigheter i kontrollgruppen (målt på Bayley III) var 98.5 (95% KI 96,7 til 100,3) Studie 4: ikke oppgitt
Effektestimater
Studie 1: gjennomsnittlig muntlige språkferdigheter (målt på Vocabulary Test (first edition) /language skills: vocabulary comprehension, word usage, and expressive and receptive skills) i tiltaksgruppen var 119 (95% KI 118,7 til 119,3) Studie 2: OR for verbal språktilegnelse (målt på Modified MacArthur-Bates Communicative Development Inventories / language ved 15 måneder var 1,26 (95% KI 1,02 til 1,55) for barn av kvinner med fysisk aktivitet i mer enn 10 timer per uke Studie 3: gjennomsnittlig språkferdigheter i tiltaksgruppen (målt på Bayley III) i tiltaksgruppen var 98.0 (95% KI 96,4 til 99,6) Studie 4: ved 12 måneder var Beta for språkferdigheter for barn av mødre som trente mer enn 2,5 timer per uke og >3 METS= -1,0 (95% KI -4,1 til 2,81) Ved 24 måneder var Beta for språkferdigheter for barn av mødre som trente mer enn 2,5 timer per uke og >3 METS= 4,8 (95% KI 0,8 til 8,8))
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert - 2 observasjonsstudie 4. Nedgradert -1 uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Total skår psykomotorisk
Studier (antall personer)
2 studier (440 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Studie 1: gjennomsnittlig psykomotoriske ferdigheter (målt på Bayley II) i tiltaksgruppen var 101 (100,4 til 101,5) Studie 2: gjennomsnittlig psykomotoriske ferdigheter (målt på Bayley III) i kontrollgruppen var 100 (98,6 til 101,5)
Effektestimater
Studie 1: gjennomsnittlig psykomotoriske ferdigheter (målt på Bayley II) i tiltaksgruppen var 108 (107,7 til 108,3) Studie 2: gjennomsnittlig psykomotoriske ferdigheter (målt på Bayley III) i tiltaksgruppen var 98,6 (95% KI 97,3 til 99,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 4,5
Svært lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 uklar risiko for systematiske skjevheter 5. 1 RCT og 1 observasjonsstudie, uliike resultater derfor gradert ned på design -2