Familier uten kjente risikofaktorer: foreldreopplæring gitt i løpet av barnets første 2 levemåneder sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging

Populasjon: Familier med spedbarn opptil 2 måneder
Intervensjon: Foreldreopplæring om søvn, gråt og typisk atferd hos spedbarn
Sammenligning: Vanlig eller annen oppfølging
Basert på: Bryanton 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Antall barn med 15 timer eller mer søvn per døgn – alder ved oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (antall hendelser 1749, antall deltakere 346)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Flere barn av foreldre som fikk opplæring som sov mer enn 15 timer døgnet: RR 1,72 (95% KI 1,56 til 1,90)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Antall barn med 15 timer eller mer søvn per døgn – alder ved oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (antall hendelser 1497, antall deltakere 346)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Flere barn av foreldre som fikk opplæring som sov mer enn 15 timer i døgnet: RR 1,73 (95% KI 1,54 til 1,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Spedbarnets søvn (gjennomsnittlig antall minutter søvn per døgn) – alder ved oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
3 studier (427 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall minutter søvn var 62,08 høyere blant barn av foreldre som fikk opplæring (95% KI 42,88 til 81,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Spedbarnets søvn (gjennomsnittlig antall minutter søvn per natt) – alder ved oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
2 studier (376 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall minutter søvn var 29,13 høyere blant barn av foreldre som fikk opplæring (95% KI 18,53 til 39,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Spedbarnets søvn (gjennomsnittlig antall minutter søvn per natt) – alder ved oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
2 studier (753 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall minutter søvn var 16,18 høyere blant barn av foreldre som fikk opplæring (95% KI 4,41 til 27,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Spedbarnets gråt (gjennomsnittlig antall minutter gråt per dag) – barnets alder ved oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (316 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall minutter gråt var 3,0 høyere blant barn av foreldre som fikk opplæring (95% KI -4,07 til 10,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors stress (Parenting stress Index/PSI) – barnets alder ved oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig stressnivå var 23,80 høyere blant foreldre som fikk opplæring (95% KI 2,08 til 45,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors stress (Parenting stress Index/PSI) – barnets alder ved oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig stressnivå var 36,40 høyere blant foreldre som fikk opplæring (95% KI 15,38 til 57,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors kunnskap om spedbarnets atferd (15 spørsmål om spedbarns fysiske evner) – barnets alder ved oppfølging 4 ukerMors kunnskap om spedbarnets atferd (15 spørsmål om spedbarns fysiske evner) – barnets alder ved oppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
2 studier (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig kunnskapsnivå var 2,58 høyere hos mødre som fikk opplæring (95% KI 1,78 til 3,91)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 4,5
Svært lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Fars kunnskap om spedbarnets atferd (15 spørsmål om spedbarns fysiske evner) – barnets alder ved oppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
1 studie (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig kunnskapsnivå var 3,70 høyere hos fedre som fikk opplæring (95% KI 1,93 til 5,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mors engstelse rundt barneoppdragelse (delskala av Maternal attitude scale/MAS) – barnets alder ved oppfølging <6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig angstnivå 3,70 høyere blant mødre som fikk opplæring (95% KI -1,33 til 8,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mors avstand fra eget mors-ideal (15 spørsmåls 7-punkt-skala, høyere skåre ved større avstand) – barnets alder ved oppfølging <6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig diskrepans 0,20 høyere blant mødre som fikk opplæring 0,20 (95% KI -0,11 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Gjensidighet (delskala av Maternal attitude scale/MAS) – barnets alder ved oppfølging <6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (66 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig gjensidighet 1,10 høyere blant mødre som fikk opplæring (95% KI -3,07 og 5,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mors selvsikkerhet i å tolke spedbarnets atferd (12 spørsmål 1-5, total skåre 12-60) – barnets alder ved oppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig selvsikkerhet 3,70 høyere blant mødre som fikk opplæring (95% KI -1,16 til 8,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert