Familier med kjente risikofaktorer: foreldreopplæring gitt i løpet av graviditeten og barnets første leveår sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging

Populasjon: Familier med spedbarn opptil 12 måneder, omtrent halvparten av familiene med kjente risikofaktorer
Intervensjon: Foreldreopplæring i foreldreferdigheter siktet mot å øke foreldres responsitivitet og/eller redusere gråt og bedre søvn hos spedbarn
Sammenligning: Vanlig eller annen oppfølging
Basert på: Mihelic 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldres responsivitet til barnet sitt – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
18 studier (1965 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,77 (95% KI 0,50 til 1,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da dette trolig skyldes innhold i tiltakene og variasjon i populasjon.
Utfall
Spedbarnets søvn – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
13 studier (2863 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,24 (95% KI 0,14 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da dette trolig skyldes innhold i tiltakene og variasjon i populasjon.
Utfall
Spedbarnets gråt – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
8 studier (1997 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,27 (95% KI 0,034 til 0,498)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da dette trolig skyldes innhold i tiltakene og variasjon i populasjon.
Utfall
Foreldres opplevde kompetanse – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
4 studier (560 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: Cohens d 0,93 (SE 0,27), p<0,01; Studie 2: Cohens d 0,23 (rapportert som statistisk signifikant, mål på usikkerhet ikke oppgitt); Studie 3: Cohens d 0,10 (SE 0,50) (rapportert som ikke statistisk signifikant); Studie 4: d 0,19 (SE 0,15 (rapportert som ikke statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da dette trolig skyldes innhold i tiltakene og variasjon i populasjon. 3. Nedgradert -1 på grunn av ikke rapportert mål på usikkerhet.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert