Foreldre med barn i risiko for tilknytningsforstyrrelser: videofeedback for å fremme sensitivitet og tilknytning sammenliknet med vanlig oppfølging eller et enklere tiltak uten videofeedback

Populasjon: Foreldre-barn dyader i risiko for tilknytningsforstyrrelser
Intervensjon: Videofeedback
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller et enklere tiltak uten videofeedback
Basert på: O’Hara 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrenes sensitivitet (målt etter tiltaket)
Studier (antall personer)
20 studier (1757 dyader)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig sensitivitet var 0,34 standard avvik høyere (95% KI 0,20 til 0,49 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Trygg tilknytning (målt etter tiltaket ved ukjent situasjons-prosedyre)
Studier (antall personer)
2 studier (166 dyader)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
341 av 1000
Effektestimater
612 av 1000 (95% KI 419 til 776) Odds ratio (for trygg tilknytning) 3,04 (95% KI 1,39 til 6,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Høy eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Upresist effektestimat- bredt konfidensintervall
Utfall
Uønsket effekt: foreldrenes opplevelse av engstelse (målt etter tiltaket- høyere skår indikerer verre utfall))
Studier (antall personer)
8 studier (537 dyader)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig stress var 0,09 standard avvik høyere (95% KI 0,26 lavere til 0,31 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
Utfall
Uønsket effekt: foreldrenes opplevelse av engstelse (målt etter tiltaket- høyere skår indikerer verre utfall))
Studier (antall personer)
2 studier (311 dyader)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig engstelse var 0,04 standard avvik høyere (95% KI 0,33 lavere til 0,42 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Høy eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Upresist effektestimat- bredt konfidensintervall 3. Mangel på samsvar på tvers av studier
Utfall
Uønsket effekt: foreldrenes opplevelse av engstelse (målt etter tiltaket- høyere skår indikerer verre utfall))
Studier (antall personer)
2 studier (119 dyader)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig atferd hos barnet var 0, 02 standard avvik høyere (95% KI 0,33 lavere til 0,38 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Høy eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Upresist effektestimat- bredt konfidensintervall 3. Mangel på samsvar på tvers av studier