For tidlig fødte eller barn med lav fødselsvekt: Morsmelkerstatning versus donormelk

Populasjon: For tidlig fødte spebarn, dvs født før 37. gestasjonsuke eller med lav fødselsvekt (< 2500 gram)
Intervensjon: Morsmelkerstatning som enteral føde, enten alene eller i kombinasjon med brystmelk
Sammenligning: Donor brystmelk som enteral føde, enten alene eller i kombinasjon med vanlig brystmelk
Basert på: Quigely 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kognitiv utvikling (målt på Bayley testalder 18 måneder korrigert alder)
Studier (antall personer)
2 studier (502 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 1,24 (95 % KI -2,62 til 5,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat 2: Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske feil og for heterogenitet. Studien var dessuten sponset av firma. Man fant heller ingen sikker forskjell på BSID III ved 22 måneders alder
Utfall
Psykomotorisk utvikling (målt på Bayley testalder 18 måneder korrigert alder)
Studier (antall personer)
2 studier (502 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var -0,32 (95 % kI -3,48 til 2,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat 2: Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske feil og for heterogenitet. Studien var dessuten sponset av firma. Man fant heller ingen sikker forskjell på BSID III ved 22 måneders alder
Utfall
Alvorlig nevrologisk utviklingsforstyrrelse (testalder 18 måneder korrigert alder)
Studier (antall personer)
2 studier (400 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Relativ Risiko 1,21 (95 % kI 0,62 til 2,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat 2: Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske feil. Studien var dessuten sponset av firma.