For tidlig fødte barn: utviklingsomsorg sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: For tidlig fødte barn (>37 uker)
Intervensjon: Utviklingsomsorg
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Khurana 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Atferd (målt ved barnets alder 40 til 44 uker)
Studier (antall personer)
3 studier (425 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studie 1: Cohen’s d 0,30 (rapportert som statistisk signifikant) Studie 2: Cohen’s d 0,7 (rapportert som statistisk signifikant) Studie 3: tall ikke oppgitt, gradert som svært lav av forfatterne
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Atferd (målt ved barnets alder < 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (169 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohen’s d 0,45 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3,4
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon- få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av presisjon- en studie
Utfall
Atferd (målt ved barnets alder < 24 måneder )
Studier (antall personer)
1 studie (161 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 5
Svært lav
Beskrivelse
5. GRADERT av forfatterne som svært lav, tall ikke oppgitt
Utfall
Motorikk (målt ved barnets alder < 6 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studie 1: tall ikke oppgitt, gradert som svært lav av forfatterne Studie 2: 0,39 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon- få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av ukjent konfidensintervall
Utfall
Motorikk (målt ved barnets alder < 24 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (339 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studie 1: tall ikke oppgitt, gradert som svært lav av forfatterne Studie 2: Cohen’s d 0,14 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3,5
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon- få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av ukjent konfidensintervall
Utfall
Motorikk (målt ved barnets alder < 44 måneder)
Studier (antall personer)
1 studie (161 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 6
Svært lav
Beskrivelse
GRADERT av forfatterne som svært lav, tall ikke oppgitt
Utfall
Kognisjon (målt ved utskrivelse fra nyfødtintensiv)
Studier (antall personer)
1 studie (169 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohen’s d 0,70 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon- få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av presisjon- en studie 5. Nedgradert -1 på grunn av ukjent konfidensintervall
Utfall
Kognisjon (målt ved barnets alder < 12 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (339 deltakere )
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studie 1: Cohen’s d 0,50 (rapportert som statistisk signifikant) Studie 2: tall ikke oppgitt, gradert som svært lav av forfatterne
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3,5
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon- få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av ukjent konfidensintervall
Utfall
Kognisjon (målt ved barnets alder < 44 måneder)
Studier (antall personer)
1 studie (169 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 6
Svært lav
Beskrivelse
GRADERT av forfatterne som svært lav, tall ikke oppgitt