For tidlig fødte barn: Tiltak på nyfødtintensivavdeling for å stimulere motorisk og mental utvikling sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: For tidlig fødte barn
Intervensjon: Tidlige tiltak som varierte fra komplekse programmer som NIDACP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) til justering av lys og/eller lydnivå rundt barna, å bruke taktil stimulering, eller spedbarnsmassasje.
Sammenligning: vanlig oppfølging
Basert på: Soleimani 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mental skåre (målt på Bayley- testalder 12 måneder)
Studier (antall personer)
11 studier (650 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,55 (95 % KI 0,23 til 0,87); P<0,001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1: Nedgraderes -1 pga heterogenitet mellom studier. Oversikten inkluderer subgruppeanalyse av studier med lav risiko for systematiske feil (n=4) og de med høyere risiko for systematiske feil (n=7), det er relativt liten heterogenitet, og studiene med lav risiko ligger nær det samlede effektestimatet
Utfall
Psykomotorisk skåre (målt på Bayley- testalder 12 måneder)
Studier (antall personer)
11 studier (650 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,33 (95 % KI 0,08 til 0,57); P<0,013
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1: Nedgraderes -1 pga heterogenitet mellom studier. Oversikten inkluderer subgruppeanalyse av studier med lav risiko for systematiske feil (n=4) og de med høyere risiko for systematiske feil (n=7), det er relativt liten heterogenitet, og studiene med lav risiko ligger nær det samlede effektestimatet
Utfall
Psykomotorisk skåre (målt på Bayley- testalder 24 måneder)
Studier (antall personer)
6 studier (514 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,15 (95 % KI -0,02 til 0,32); P<0,1
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1: Nedgraderes -1 pga heterogenitet mellom studier. Oversikten inkluderer subgruppeanalyse av studier med lav risiko for systematiske feil (n=4) og de med høyere risiko for systematiske feil (n=7), det er relativt liten heterogenitet, og studiene med lav risiko ligger nær det samlede effektestimatet