For tidlig fødte barn: tilskudd av essensielle fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd

Populasjon: For tidlig fødte barn (svangerskapsuke fra 28,6 opptil 37 uker) med lav fødselsvekt (fra 1028 opptil 2188 gram)
Intervensjon: Tilskudd av essensielle fettsyrer
Sammenligning: Lavere dose, annen type eller ingen tilskudd
Basert på: Song 2018 og Newberry 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mental utvikling – testalder opp til 12 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (416 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,11 (95% KI -0,09 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Mental utvikling – testalder mellom 13 og 24 måneder
Studier (antall personer)
6 studier (610 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,11 (95% KI -0,05 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert).
Utfall
Psykomotorisk utvikling – testalder opptil 12 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (416 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,02 (95% KI -0,18 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Psykomotorisk utvikling – testalder mellom 13 og 24 måneder
Studier (antall personer)
6 studier (610 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,02 (95% KI -0,20 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Samlet evnenivå – alder ved måling mellom 7 og 10 år
Studier (antall personer)
3 studier (809 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,00 (95% KI -0,14 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert).
Utfall
Verbal forståelse – alder ved måling mellom 7 og 10 år
Studier (antall personer)
3 studier (809 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% KI -0,15 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Perseptuell resonnering – alder ved måling mellom 7 og 10 år
Studier (antall personer)
3 studier (809 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% KI -0,15 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert).
Utfall
Kognitiv utvikling (Bayley MDI) – barnets alder ved oppfølging
Studier (antall personer)
7 studier (>1159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell 2,24 (95% KI 0,05 til 4,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert).
Utfall
Alvorlige uønskede effekter for barnet – barnets alder ved oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (721 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Rapportert som ikke statistisk signifikante effekter når det gjelder alvorlige hendelser (tall ikke rapportert)
Utfall
Mental (kognitiv) utvikling (målt med Bayley- testalder 12 måneder)
Studier (antall personer)
4 studier (364 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 0,96 (95 % KI -1,42 til 3,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -2 for upresist effektestimat 2: Trekk -1 for heterogenitet mellom studier
Utfall
Psykomotorisk utvikling (målt med Bayley- testalder 12 måneder)
Studier (antall personer)
4 studier (353 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 0,23 (95 % KI -2,77 til 3,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat 3: Trekk -2 for heterogenitet mellom studier
Utfall
Mental (kognitiv) utvikling (målt med Bayley- testalder 18 måneder)
Studier (antall personer)
3 studier (494 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 2,40 (95 % KI 0,33 til 5,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat
Utfall
Psykomotorisk utvikling (målt med Bayley- testalder 18 måneder)
Studier (antall personer)
3 studier (494 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 0,74 (95 % KI -1,90 til 3,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat 2: Trekk -1 for heterogenitet