For tidlig fødte barn: oppfølging etter hjemkomst fra fødeavdeling sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Foreldre til for tidlig fødte barn (svangerskapsalder <37 uker)
Intervensjon: Oppfølging etter utskrivelse av familier med for tidlig fødte spedbarn
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Spittle 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kognitive utfall i spedbarnsalder – alder ved oppfølging mellom 3 og 24 måneder
Studier (antall personer)
16 studier (2372 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,32 (95% KI 0,16 til 0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (halvparten av studiene høy risiko, halvparten uklar risiko). 2. Trekker ikke på grunn av heterogenitet gitt at den kan forklares av variasjon i tiltak og eventuelt kvaliteten på studiene.
Utfall
Kognitive utfall i førskolealder – alder ved oppfølging mellom 36 måneder og 5 år
Studier (antall personer)
8 studier (1436 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,43 (95% KI 0,21 til 0,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (halvparten av studiene høy risiko, halvparten uklar risiko). 2. Trekker ikke på grunn av heterogenitet gitt at den kan forklares av variasjon i tiltak og eventuelt kvaliteten på studiene.
Utfall
Kognitive utfall i skolealder – alder ved oppfølging mellom 5 og 9 år
Studier (antall personer)
5 studier (1372 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,18 (95% KI -0,08 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3,4
Lav
Beskrivelse
2. Trekker ikke på grunn av heterogenitet gitt at den kan forklares av variasjon i tiltak og eventuelt kvaliteten på studiene. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inkluder en potensielt viktig klinisk forskjell men også liten eller ingen effekt). 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Motoriske utfall i spedbarnsalder – alder ved oppfølging mellom 6 og 24 måneder
Studier (antall personer)
12 studier (1895 deltakere
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,10 (95% KI 0,01 til 0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (halvparten av studiene høy risiko, halvparten uklar risiko).
Utfall
Motoriske utfall i førskolealder – alder ved oppfølging mellom 3 og 4 år
Studier (antall personer)
3 studier (264 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,08 (95% KI -0,16 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4,5
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Motoriske utfall i skolealder – alder ved oppfølging mellom 5,5 og 6 år
Studier (antall personer)
2 studier (185 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (95% KI -0,47 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (halvparten av studiene høy risiko, halvparten uklar risiko). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Motoriske utfall i skolealder – alder ved oppfølging mellom 5 og 5,5 år
Studier (antall personer)
2 studier (333 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
91 av 198
Effektestimater
52 av 135; RR 1,12 (95% KI 0,87 til 1,44)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4,5
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser/deltakere).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert