For tidlig fødte barn: musikkterapi alene eller sammen med kenguruomsorg sammenliknet med vanlig oppfølging på nyfødtavdeling, ingen musikkterapi eller kenguruomsorg alene

Populasjon: Spedbarn som er for tidlig fødte (svangerskapsuke fra 24 opptil 37 uker) med lav fødselsvekt (gjennomsnittsvekt mellom 1175 og 1710 gram)
Intervensjon: Musikkterapi alene eller sammen med kenguruomsorg
Sammenligning: Vanlig oppfølging på nyfødtavdeling, ingen musikkterapi eller kenguruomsorg alene
Basert på: Bielenik 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Spedbarnets tilstand – tidspunkt for oppfølging umiddelbart (underveis eller like etter en enkelt-sesjon)
Studier (antall personer)
5 studier (921 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,32 (95% KI -0,89 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Spedbarnets atferd: ubehag – tidspunkt for oppfølging umiddelbart (underveis eller like etter en enkelt-sesjon)
Studier (antall personer)
2 studier (84 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -1,47 (-3,32 til 0,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 3. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet da konfidensintervallene og effektestimatene stort sett er overlappende.
Utfall
Mors angstnivå – tidspunkt for oppfølging korttid (ved endt behandling)
Studier (antall personer)
3 studier (289 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -1,82 (95% KI -2,42 til -1,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 3. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet da konfidensintervallene og effektestimatene stort sett er overlappende.
Utfall
Lengde på innleggelse (dager) – tidspunkt for oppfølging korttid (ved endt behandling)
Studier (antall personer)
5 studier (355 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon 3,27 (95% KI -10,70 til 4,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4,5
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 på grunn av svært bredt konfidensintervall som inneholder både mulig viktig ulempe og fordel. 5. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter (det er høy risiko i studiene, men objektivt utfall).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert