For tidlig fødte barn: motorisk terapi gitt av terapeut (TDPCI) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: For tidlig fødte barn (>37 uker)
Intervensjon: Motorisk terapi gitt av terapeut (TDPCI)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Khurana 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Atferd (målt ved barnets alder 40 til 44 uker)
Studier (antall personer)
1 studie (19 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1.
Svært lav
Beskrivelse
1. Gradert av forfatterne som svært lav, tall ikke oppgitt
Utfall
Motorikk (målt ved utskrivelse fra nyfødtintensiv)
Studier (antall personer)
2 studier (122 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studie 1: Cohen’s d 1,43 (rapportert som statistisk signifikant) Studie 2: Cohen’s d 1,47 til 2,42 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon- få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for skjevheter
Utfall
Motorikk (målt ved barnets alder < 12 måneder)
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Gradert av forfatterne som svært lav, tall ikke oppgitt
Utfall
Motorikk (målt ved barnets alder < 24 måneder)
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Gradert av forfatterne som svært lav, tall ikke oppgitt