For tidlig fødte barn med veldig lav fødselsvekt: probiotisk kosttilskudd sammenliknet med vanlig ernæring eller placebo

Populasjon: For tidlig fødte spedbarn (svangerskapsalder <37 uker) med veldig lav fødselsvekt (<1500 gram)
Intervensjon: Probiotisk kosttilskudd
Sammenligning: Vanlig ernæring eller placebo
Basert på: Upadhuay 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kognitiv utvikling (Bayley Scales of Infant Development) – alder ved oppfølging mellom 12 måneder og 3 år
Studier (antall personer)
4 studier (1388 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt 90,05 (95% KI 81,46 til 98,64)
Effektestimater
Gjennomsnitt 90,01 (95% KI 80,36 til 99,67); WMD 0,20 (95% KI -1,42 til 1,83)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og ulempe)
Utfall
Risiko for kognitiv funksjonssvikt – alder ved oppfølging mellom 12 måneder og 3 år
Studier (antall personer)
4 studier (1388 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
100 av 688
Effektestimater
99 av 700; RR 0,98 (95% KI 0,75 til 1,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser).
Utfall
Motorisk utvikling (Bayley Scales of Infant Development) – alder ved oppfølging mellom 12 måneder og 3 år
Studier (antall personer)
4 studier (1388 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt 90,19 (95% KI 78,97 til 101,41);
Effektestimater
Gjennomsnitt 91,03 (95% KI 78,50 til 103,55); WMD 1,04 (95% KI -0,43 til 2,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og ulempe)
Utfall
Risiko for motorisk funksjonssvikt – alder ved oppfølging mellom 12 måneder og 3 år
Studier (antall personer)
4 studier (1388 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
77 av 688
Effektestimater
83 av 700 RR 1,06 (95% KI 0,79 til 1,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og ulempe) 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser).
Utfall
Risiko for nevroutviklingsforstyrrelse– alder ved oppfølging mellom 12 måneder og 5 år
Studier (antall personer)
5 studier (1637 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
181 av 771
Effektestimater
177 av 866; RR 0,90 (95% KI 0,75 til 1,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og ulempe)
Utfall
Risiko for cerebral parese – alder ved oppfølging mellom 18 måneder og 5 år
Studier (antall personer)
4 studier (1388 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
30 av 688
Effektestimater
41 av 700; RR 1,33 (95% KI 0,84 til 2,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og ulempe) 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert