For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt: oralt administrert kosttilskudd i tillegg til vanlig næringsinntak sammenliknet med vanlig næringsinntak

Populasjon: For tidlig fødte spedbarn (svangerskapsalder gjennomsnitt 29,6 uker) med lav fødselsvekt (fra 798 opptil 1427 gram)
Intervensjon: Oralt (enteralt) administrert kosttilskudd (proteintilskudd i morsmelk eller morsmelkerstatning eller multivitamintilskudd av andre makroernæringsstoffer eller mikroernæring gitt i morsmelk eller donert morsmelk) i tillegg til vanlig næringsinntak
Sammenligning: Vanlig næringsinntak (morsmelk, donert morsmelk eller morsmelkerstatning uten næringstilskudd)
Basert på: Chan 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kognitiv utvikling (subskala ved Bayley Scales of Infant Development/BSDI) – testalder mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (809 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
1 observasjonsstudie: gjennomsnittlig forskjell 2,80 (95% KI -4,58 til 10,18); 3 RCT-studier: gjennomsnittlig forskjell 2,09 (95% KI -0,70 til 4,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Psykomotorisk utvikling (subskala ved Bayley Scales of Infant Development/BSDI) – testalder mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (794 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
1 observasjonsstudie: gjennomsnittlig forskjell 9,90 (95% KI 1,64 til 18,16); 3 RCT-studier: gjennomsnittlig forskjell 5,58 (95% KI -6,06 til 17,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall som inkluderer både en mulig viktig forskjell men også liten eller ingen forskjell).
Utfall
Overlevelse uten utviklingsforstyrrelse
Studier (antall personer)
4 studier (1149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
1 observasjonsstudie: gjennomsnittlig forskjell 9,19 (95% KI 0,41 til 203,82); 3 RCT-studier: gjennomsnittlig forskjell 1,75 (95% KI 1,18 til 2,61)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall som inkluderer både en mulig viktig forskjell men også liten eller ingen forskjell).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert