For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt: intravenøst administrert kosttilskudd sammenliknet med vanlig næringsinntak

Populasjon: For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt: intravenøst administrert protein/mikro/makroernæringsstoffer som tillegg til vanlig intravenøs ernæring sammenliknet med lavere dose og senere administrert tilskudd, ingen tilskudd eller historisk sammenlikning
Intervensjon: Intravenøst (parenteral) administrert protein/mikro/makroernæringsstoffer som tilskudd til vanlig intravenøs ernæring
Sammenligning: Lavere dose og senere administrert tilskudd, ingen tilskudd eller historisk sammenlikning
Basert på: Chan 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kognitiv utvikling (Bayley Scales of Infant Development/BSDI subskala MDI) – testalder mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (1036 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
3 observasjonsstudier: gjennomsnittlig forskjell -5,00 (95% KI -14,03 til 4,03); 1 RCT-studie: gjennomsnittlig forskjell -11,00 (95% KI -20,11 til -1,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (3 av 4 studier er observasjonsstudier).
Utfall
Kognitiv utvikling (Bayley Scales of Infant Development/BSDI subskala MDI) – testalder 24 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (143 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,99 (95% KI -7,69 til -0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Psykomotorisk utvikling (Bayley Scales of Infant Development/BSDI subskala PDI) – testalder mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
4 studier (1030 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
3 observasjonsstudier: gjennomsnittlig forskjell -1,20 (95% KI -3,63 til 1,23); 1 RCT-studie: gjennomsnittlig forskjell 2,62 (95% KI -1,81 til 7,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (3 av 4 studier er observasjonsstudier).
Utfall
Psykomotorisk utvikling (Bayley Scales of Infant Development/BSDI subskala PDI) – testalder 24 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (143 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,12 (95% KI -6,43 til 4,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Overlevelse uten nevroutviklingsforstyrrelse
Studier (antall personer)
4 studier (803 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,82 (95% KI 1,23 til 2,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (2 av 4 studier er observasjonsstudier).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert