For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt: ekstra næringsrik morsmelkerstatning sammenliknet med vanlig morsmelkerstatning

Populasjon: For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt
Intervensjon: Ekstra næringsrik morsmelkerstatning
Sammenligning: Vanlig morsmelkerstatning
Basert på: Walsh 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mental utvikling (målt på Bayley- testalder 18 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (310 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var 2,87 (95 % KI -1,38 til 7,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat 2: Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Psykomotorisk utvikling (målt på Bayley- testalder 18 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (377 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var 6,56 (95 % KI 2,87 til 10,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 for upresist effektestimat 2: Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter