For tidlig fødte barn: kenguruomsorg sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Akbari 2017 omfatter foreldre og spedbarn, gjennomsnittlig vekt mellom 1105,2 og 1948,1 gram. I en av studiene var gjennomsnittlig vekt 3647 gram. Boundy 2016 omfatter foreldre og alle spedbarn, inkludert høy/lav fødselsvekt og barn født på termin/for tidlig fødsel.
Intervensjon: Kenguruomsorg
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Akbari 2017 og Boundy 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kognitive evner – alder ved måling mellom 6,75 og 51 uker
Studier (antall personer)
9 studier (1959 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Pearson r 0,137 (95% KI -0,098 til 0,358)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Motoriske evner – alder ved måling mellom 8 og 52 uker
Studier (antall personer)
8 studier (1879 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Pearson r 0,167 (95% KI -0,025 til 0,385)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Selvregulering – alder ved måling mellom 1 og 25,5 uker
Studier (antall personer)
4 studier (318 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Pearson r 0,175 (95% KI 0,064 til 0,281)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Sosioemosjonelle evner – alder ved måling mellom 6,75 og 51 uker
Studier (antall personer)
4 studier (1216 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Pearson r 0,036 (95% KI -0,021 til 0,092)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Temperament – alder ved måling mellom 1 og 39 uker
Studier (antall personer)
5 studier (354 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Pearson r 0,004 (95% KI -0,156 til 0,163)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).