For tidlig fødte barn: Jodtilskudd sammenliknet med ikke jodtilskudd

Populasjon: For tidlig fødte spebarn, dvs født før 37. svangerskapsuke
Intervensjon: Ekstra tilførsel av jod i den vanlige føden
Sammenligning: Tiltak som vanlig uten jod-tilsetning
Basert på: Walsh 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mental utvikling (målt på Bayley III testalder 2 år korrigert for prematur alder)
Studier (antall personer)
1 studie (1259 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var 0,3 lavere skåre (2,44 lavere til 1,84 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. -1 presisjon, kun en studie
Utfall
Motorisk utvikling (målt på Bayley III testalder 2 år korrigert for prematur alder)
Studier (antall personer)
1 studie (1259 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var 0,2 høyere (2,15 lavere til 2,55 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. -1 presisjon, kun en studie