Familier med kjente risikofaktorer: tiltak for å oppmuntre foreldre til å lese med barna sine gitt i løpet av barnets første 6 leveår sammenliknet med ingen tiltak

Populasjon: Familier med sped- og småbarn mellom 0 og 6 år, de fleste i sårbare situasjoner (for eksempel familier med lav inntekt, i lavinntekstbydeler, mødre med lavere utdanning, barn med atferdsvansker eller språkforsinkelse)
Intervensjon: Tiltak for å oppmuntre foreldre til å lese med barna sine
Sammenligning: Ingen tiltak
Basert på: Xie 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Sosioemosjonell tilpasning – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (663 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,157 (95% KI 0,010 til 0,324)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert).
Utfall
Atferdsvansker – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
4 studier (617 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d -0,025 (95% KI -0,202 til 1,235)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Barnets livskvalitet – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (356 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,050 (95% KI -0,158 til 0,258)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Barnets leseinteresse – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (248 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,526 (95% KI 0,260 til 0,791)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Foreldres stress og/eller depresjon – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (356 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,314 (95% KI 0,065 til 0,563)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Foreldrekompetanse – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
8 studier (1466 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,288 (95% KI 0,030 til 0,425)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,3
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da den muligens kan forklares av variasjon i utvalgene og tiltakene.
Utfall
Foreldre-barn-relasjon – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (336 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,222 (95% KI 0,007 til 0,437)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da den muligens kan forklares av variasjon i utvalgene og tiltakene.
Utfall
Foreldres holdninger til lesing med barnet – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
4 studier (475 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,372 (95% KI -0,071 til 0,814)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert