Familier med kjente risikofaktorer: foreldretiltak gitt i løpet av barnets første leveår sammenliknet med ingen eller vanlig oppfølging del 2

Populasjon: Familier med minst en risikofaktor, som fattigdom, lavere utdanning, utrygge tilknytningsrelasjoner, risiko for utviklingsforsinkelser eller med vanskelige eller irritable spedbarn
Intervensjon: Foreldretiltak (inkludert tiltak som fokuserer på samspill)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Rayce 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Tilknytning – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
2 studier (250 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: Cohens d 0,30 (95% KI -0,06 til 0,66); Studie 2: Cohens d 0,22 (95% KI -0,22 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Tilknytning – barnets alder ved oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (100 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,97 (95% KI 0,48 til 1,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Tilknytning – barnets alder ved oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (100 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,97 (95% KI 0,48 til 1,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Tilknytning – barnets alder ved oppfølging 18 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,07 (95% KI 0,58 til 1,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Sikker tilknytning – barnets alver ved oppfølging 4,5 år
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d -0,08 (95% KI -0,59 til 0,42);
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Unnvikende tilknytning – barnets alder ved oppfølging 4,5 år
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,22 (95% KI -0,28 til 0,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Ambivalent tilknytning – barnets alder ved oppfølging 4,5 år
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d -0,18 (95% KI -0,68 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Disorganisert tilknytning – barnets alver ved oppfølging 4,5 år
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d -0,23 (95% KI -0,74 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors aksept – barnets alder ved oppfølging 18 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,58 (95% KI 0,14 til 1,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors tilgjengelighet – barnets alder ved oppfølging 18 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,60 (95% KI 0,15 til 1,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors samarbeidsevne – barnets alder ved oppfølging 18 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,91 (95% KI 0,46 til 1,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors sensitivitet – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
5 studier (432 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,46 (95% KI 0,26 til 0,65)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mors sensitivitet – barnets alder ved oppfølging 18 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,86 (95% KI 0,41 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors sensitivitet – tidspunkt for oppfølging 4,5 år
Studier (antall personer)
1 studie (66 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,67 (95% KI -0,41 til 0,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert