Familier med kjente risikofaktorer: foreldretiltak gitt i løpet av barnets første leveår sammenliknet med ingen eller vanlig oppfølging del 1

Populasjon: Familier med minst en risikofaktor, som fattigdom, lavere utdanning, utrygge tilknytningsrelasjoner, risiko for utviklingsforsinkelser eller med vanskelige eller irritable spedbarn
Intervensjon: Foreldretiltak (inkludert tiltak som fokuserer på samspill)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Rayce 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Barnets atferd – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
8 studier (1463 studier)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,14 (95% KI 0,03 til 0,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Barnets atferd – barnets alder ved oppfølging 9-10 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,05 (95% KI 0,47 til 1,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Barnets atferd – barnets alder ved oppfølging 36 og 60 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (620 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,15 (95% KI -0,03 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Kognitiv utvikling – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
5 studier (787 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,13 (95% KI -0,08 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Psykomotorisk utvikling – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
2 studier (471 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: Cohens d 0,15 (95% -0,20 til 0,51); Studie 2: Cohens d 0,00 (95% KI -0,21 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Kommunikasjon/språkutvikling – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
3 studier (331 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: Cohens d -0,04 (95% KI -0,44 til 0,36); Studie 2: Cohens d -0,08 (95% KI -0,30 til 0,14); Studie 3: Cohens d 0,72 (95% KI 0,24 til 1,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Sosioemosjonell utvikling – barnets alder ved oppfølging 60 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (133 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
OR 2,44 (95% KI 1,10 til 6,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Barnets funksjonsnivå – barnets alder ved oppfølging 60 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (84 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,69 (95% KI 0,17 til 1,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Foreldre-barn-samspill – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
9 studier (979 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,44 (95% KI 0,09 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.