Seksuell risikoatferd: Kompetanseheving og utvikling av et kritisk blikk på media sammenliknet med vanlig undervisning

Populasjon: Barn og unge i alderen 11 til 19 år
Intervensjon: Kompetanseheving og utvikling av et kritisk blikk på media
Sammenligning: Vanlig undervisning
Basert på: Vahedi 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mediekompetanse på seksuell risikoatferd (kun utfallet om seksuell risikoatferd er tatt med i tabellen. Se omtalen for forklaring)
Studier (antall personer)
4 studier (2608 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge´s g 0,41 (95 % KI 0,18 til 0,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 for høy/uklar risiko for systematiske skjevheter. 4 av 4 studier var ikke RCTer