Sammensatt risikoatferd: Tiltak med fokus på sammensatt risikoatferd på individ-, familie- og skolenivå sammenliknet med vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak del 2

Populasjon: Barn og unge under 18 år
Intervensjon: Tiltak med fokus på sammensatt risikoatferd på individ-, familie- og skolenivå
Sammenligning: Vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak
Basert på: MacArthur 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Seksuell risikoatferd (universelle familietiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (237 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 1,12 (95% KI 0,64 til 1,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (<400 deltakere)
Utfall
Seksuell risikoatferd (målrettede skolebaserte tiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (650 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,62 (95% KI 0,47 til 0,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på presisjon (kun 1 studie)
Utfall
Seksuell risikoatferd (universelle skolebaserte tiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
3 studier (3391 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,74 (95% KI 0,50 til 1,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Fysisk inaktivitet (universelle individuelle tiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (1530 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 1,11 (95% KI 0,74 til 1,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Fysisk inaktivitet (målrettede familietiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,72 (95% KI 0,29 til 1,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (<400 deltakere)
Utfall
Fysisk inaktivitet (universelle skolebaserte tiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
4 studier (6441 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
276 per 1000
Effektestimater
OR1,32 (95% KI 1,16 til 1,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Fysisk inaktivitet (universelle individuelle tiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (1530 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 1,11 (95% KI 0,74 til 1,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Fysisk inaktivitet (målrettede familietiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,72 (95% KI 0,29 til 1,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på presisjon (kun 1 studie)
Utfall
Fysisk inaktivitet (universelle skolebaserte tiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
4 studier (6441 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 1,32 (95% KI 1,16 til 1,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Usunne matvaner, BMI (universelle individuelle tiltak)
Studier (antall personer)
1 studie (579 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,80 (95% KI 0,48 til 1,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på presisjon (kun 1 studie)
Utfall
Usunne matvaner, BMI (universelle skolebaserte tiltak)
Studier (antall personer)
3 studier (5017 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,84 (95% KI 0,60 til 1,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Usunne matvaner, målt etter usunn diett (universelle individuelle tiltak)
Studier (antall personer)
2 studier (1549 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,76 (95% KI 0,42 til 1,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Usunne matvaner, målt etter usunn diett (universelle skolebaserte tiltak)
Studier (antall personer)
3 studier (6441 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,82 (95% KI 0,64 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter