Sammensatt risikoatferd: Tiltak med fokus på sammensatt risikoatferd på individ-, familie- og skolenivå sammenliknet med vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak del 1

Populasjon: Barn og unge under 18 år
Intervensjon: Tiltak med fokus på sammensatt risikoatferd på individ-, familie- og skolenivå
Sammenligning: Vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak
Basert på: MacArthur 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Antisosial atferd (målrettede individuelle tiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
4 studier (764 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
145 per 1000
Effektestimater
OR 1,21 (95% KI 0,92 til 1,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Antisosial atferd (universelle individuelle tiltak) opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (200 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
131 per 1000
Effektestimater
OR 1,02 (95% KI 0,62 til 1,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på presisjon. Kun 1 studie med <400 deltakere
Utfall
Antisosial atferd (målrettede familietiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
5 studier (772 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
291 per 1000
Effektestimater
OR 0,84 (95% KI 0,57 til 1,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Antisosial atferd (målrettede skolebaserte tiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
3 studier (1531 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,78 (95% KI 0,59 til 1,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Antisosial atferd (universelle skolebaserte tiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
11 studier (17 722 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
172 per 1000
Effektestimater
OR 0,79 (95% KI 0,64 til 0,97)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet 3. Nedgradert på bakgrunn av risiko for rapporteringsskjevheter
Utfall
Antisosial atferd (målrettede familietiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
5 studier (2486 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,74 (95% KI 0,54 til 1,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet
Utfall
Antisosial atferd (universelle familietiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (304 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,67 (95% KI 0,43 til 1,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon (<400 deltakere)
Utfall
Antisosial atferd (målrettede skolebaserte tiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
3 studier (1177 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,71 (95% KI 0,46 til 1,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Antisosial atferd (universelle skolebaserte tiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (4146 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,91 (95% KI 0,63 til 1,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Seksuell risikoatferd (målrettede individuelle tiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (494 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
610 per 1000
Effektestimater
OR 0,73 (95% KI 0,49 til 1,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Seksuell risikoatferd (universelle individuelle tiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (162 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
396 per 1000
Effektestimater
OR 0,42 (95% KI 0,14 til 1,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på presisjon. Kun 1 studie og <400 deltakere
Utfall
Seksuell risikoatferd (målrettede familietiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
3 studier (371 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
750 per 1000
Effektestimater
OR 0,89 (95% KI 0,55 til 1,44)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon (<400 deltakere)
Utfall
Seksuell risikoatferd (universelle skolebaserte tiltak), opp til 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
6 studier (12 633 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
131 per 1000
Effektestimater
OR 0,84 (95% KI 0,63 til 1,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet
Utfall
Seksuell risikoatferd (målrettede individuelle tiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (461 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,93 (95% KI 0,64 til 1,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon (kun 1 studie)
Utfall
Seksuell risikoatferd (målrettede familietiltak), over 12 mnd. oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (318 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,47 (95% KI 0,31 til 0,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy og/eller uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (<400 deltakere)