Sammensatt risikoatferd: Styrkebaserte forebyggende tiltak sammenliknet med vanlig praksis

Populasjon: Barn og ungdom i alderen 10 til 19 år
Intervensjon: Styrkebaserte forebyggingende tiltak mot atferdsproblematikk og seksuell risikoatferd
Sammenligning: Vanlig praksis
Basert på: Ciocanel 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Positiv sosial atferd
Studier (antall personer)
7 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,04 (95 % KI 0,11 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall
Psykologisk tilpasning (selvoppfatning og emosjonelt ubehag)
Studier (antall personer)
8 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,17 (95 % KI 0,04 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall
Akademiske prestasjoner
Studier (antall personer)
10 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,22 (95 % KI 0,07 til 0,38
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall
Skoletilpasning
Studier (antall personer)
5 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,09 (95 % KI 0,02 til 0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall
Seksuell risikoatferd
Studier (antall personer)
11 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,05 (95 % KI 0,00 til 0,12
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar