Sammensatt risikoatferd: Skolebaserte forebyggende tiltak sammenliknet med vanlig praksis

Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)

Populasjon: Barn og ungdom i risikogruppe for å utvikling av problematferd
Intervensjon: Skolebaserte forebyggende tiltak mot atferd som fører til utvisning fra skolen (veiledning, mentorskap, kompetanseheving blant lærere, forbedring av akademiske ferdigheter blant deltakerne m.m.)
Sammenligning: Vanlig praksis
Basert på: Valdebenito 2018
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (etter-skole programmer), opptil 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
37 studier (31 237 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,30 (95% KI 0,20 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (etter-skole programmer), 12 mnd. oppfølging eller mer
Studier (antall personer)
12 studier (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,15 (95% KI -0,06 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Antisosial atferd (definert som kriminell atferd, sinnemestring, voldelig atferd, mobbing, generell uønsket atferd tilknyttet skolereglementet)
Studier (antall personer)
14 studier (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% KI -0,10 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (akademiske tiltak)
Studier (antall personer)
Antall studier ikke oppgitt (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,43 (95% KI 0,25 til 0,61)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (etter-skole programmer)
Studier (antall personer)
Antall studier ikke oppgitt (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,05 (95% KI -0,08 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (mentorskap/veiledning)
Studier (antall personer)
Antall studier ikke oppgitt (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,47 (95% KI 0,02 til 0,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (ferdighetstrening)
Studier (antall personer)
Antall studier ikke oppgitt (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,31 (95% KI -0,05 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (ferdighetstrening for lærerne)
Studier (antall personer)
Antall studier ikke oppgitt (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,31 (95% KI 0,11 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (overordnede skolestrategier)
Studier (antall personer)
Antall studier ikke oppgitt (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,20 (95% KI -0,03 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (programmer med fokus på voldsreduksjon)
Studier (antall personer)
Antall studier ikke oppgitt (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,48 (95% KI -0,33 til 1,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (terapi/psykisk helsehjelp i skolen)
Studier (antall personer)
Antall studier ikke oppgitt (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,46 (95% KI 0,23 til 0,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall (utfall på ulike typer utvisning er ikke tatt med i tabellen)
Utvisning (andre tiltak)
Studier (antall personer)
Antall studier ikke oppgitt (<31 273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,21 (95% KI 0,03 til 0,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar