Problematisk og skadelig seksuell atferd: kognitivt baserte terapiformer, multisystemisk terapi og aktivitetsbasert e-terapi sammenliknet med vanlig praksis

Populasjon: Barn og unge under 18 år med skadelig seksuell atferd (stort flertall gutter)
Intervensjon: Kognitivt baserte terapiformer (kognitiv atferdsterapi, leketerapi mm.), multisystemisk familieterapi og aktivitetsbaserte e-terapiformer
Sammenligning: Vanlig praksis
Basert på: NICE 2016 (NICE guideline NG55, Harmful sexual behaviour among children and young people)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Gjentakende kriminalitet målt med CBCL
Studier (antall personer)
9 studier (684 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
2 studier viste effekt på gjentagende kriminalitet. 1 studie fant ingen effekt. 2 studier fant en liten effekt. I resterende studier var effekten uklar.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risikoen for systematiske skjevheter er høy og/eller uklar 2. Nedgradert for manglende presisjon: 7 av 9 studier var ikke RCTer
Utfall
Psykisk helse og seksuell atferd
Studier (antall personer)
3 studier (191 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
2 studier fant en effekt, mens 1 fant ingen effekt.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risikoen for systematiske skjevheter er høy og/eller uklar 2. Nedgradert for manglende presisjon (<400 deltakere)
Utfall
Psykisk helse og seksuell atferd
Studier (antall personer)
1 studie (285 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studien viste ingen effekt på målgruppen, men en liten effekt på gjentagende ikke-seksuallovbrudd.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risikoen for systematiske skjevheter er høy og/eller uklar 2. Nedgradert for manglende presisjon: antall deltakere (kun 1 studie)