Problematisk og skadelig seksuell atferd: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen tiltak, venteliste eller vanlig praksis

Populasjon: Barn og unge mellom 10 og 18 år med problematisk og skadelig seksuell atferd
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Ingen tiltak, venteliste eller vanlig praksis
Basert på: Sneddon 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Holdninger til seksualitet og seksuell atferd (rett etter endt tiltak)
Studier (antall personer)
1 studie (18 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår i kontrollgruppen var 29,11
Effektestimater
Gjennomsnittskår i intervensjonsgruppen var 1,56 (95% KI -11,54 til 14,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -2: risikoen for høy grad av presisjon (kun en studie med svært få deltakere) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) Note: Høyere skår indikerer mer problematisk atferd
Utfall
Holdninger til seksualitet og seksuell atferd - overgrep/voldtekt (rett etter endt tiltak)
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår i kontrollgruppen var -2.33
Effektestimater
Gjennomsnittskår i intervensjonsgruppen var 8.75 (95% KI 2,83 til 14,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -2: risikoen for høy grad av presisjon (kun en studie med svært få deltakere) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Empati ovenfor offeret - holdninger til kvinner (rett etter endt tiltak)
Studier (antall personer)
1 studie (18 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår i kontrollgruppen var 0
Effektestimater
Gjennomsnittskår i intervensjonsgruppen var 5,56 (95% KI 0,94 til 10,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -2: risikoen for høy grad av presisjon (kun en studie med svært få deltakere) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilbakefall av seksuell aggresjon (rett etter endt tiltak)
Studier (antall personer)
1 studie (59 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår i kontrollgruppen var 0,38
Effektestimater
Gjennomsnittskår i intervensjonsgruppen var 0.09 (95% KI -0.18 til 0.37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -2: risikoen for høy grad av presisjon (kun en studie med svært få deltakere) Note: Alternativ behandling: sexual education programme, mode deactiviation therapy (MDT), social skills training (SST)
Utfall
Forvrenginger om seksuell atferd – rettferdiggjørelse og å ta ansvar for egne handlinger (rett etter endt tiltak)
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår i kontrollgruppen var 0,67
Effektestimater
Gjennomsnittskår i intervensjonsgruppen var -3,27 (95% KI -4,77 til -1,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -2: risikoen for høy grad av presisjon (kun en studie med svært få deltakere) Note: Alternativ behandling: sexual education programme, mode deactiviation therapy (MDT), social skills training (SST)
Utfall
Forvrenginger om seksuell atferd – seksuell prestasjonsangst (rett etter endt tiltak)
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår i kontrollgruppen var -0,33
Effektestimater
Gjennomsnittskår i intervensjonsgruppen var 0,13 (95% KI -1,52 til 1,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -2: risikoen for høy grad av presisjon (kun en studie med svært få deltakere) Note: Alternativ behandling: sexual education programme, mode deactiviation therapy (MDT), social skills training (SST)
Utfall
Forvrenginger om seksuell atferd – upassende seksuelle fantasier (rett etter endt tiltak)
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår i kontrollgruppen var -0,33
Effektestimater
Gjennomsnittskår i intervensjonsgruppen var 0,13 (95% KI -1,52 til 1,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -2: risikoen for høy grad av presisjon (kun en studie med svært få deltakere) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) Note: Alternativ behandling: sexual education programme, mode deactiviation therapy (MDT), social skills training (SST)
Utfall
Forvrenginger om seksuell atferd – sosio-seksuell atferd (rett etter endt tiltak)
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår i kontrollgruppen var -4,83
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 8,53 (95% KI 4,72 til 12,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -2: risikoen for høy grad av presisjon (kun en studie med svært få deltakere) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) Note: Social-sexual desirability (definisjon av sosio-seksuell atferd)