Kriminell atferd: Psykososiale tiltak sammenliknet med vanlig praksis

Populasjon: Barn og unge i alderen 12 til 18 år som har begått seksuallovbrudd (stort flertall gutter)
Intervensjon: Psykososiale tiltak
Sammenligning: Vanlig praksis
Basert på: Ter Beek 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Overordnet effekt av kognitiv atferdsterapi
Studier (antall personer)
14 studier (1726 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,37 (ikke oppgitt konfidensintervall) P<0.001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter (10 av 13 studier i oversikten var kvasi-eksperimentelle studier og studien viser store forskjeller i utfallsmål mellom RCT og ikke-RCT studier) 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av uforklart heterogenitet
Utfall
Gjentakelse av kriminelle handlinger (generelt)
Studier (antall personer)
13 studier (<1726 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,40 (ikke oppgitt konfidensintervall) P<0,001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter (10 av 13 studier i oversikten var kvasi-eksperimentelle studier og studien viser store forskjeller i utfallsmål mellom RCT og ikke-RCT studie) 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av uforklart heterogenitet
Utfall
Gjentakelse av seksuelle kriminelle handlinger
Studier (antall personer)
11 studier (<1726 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,35 (ikke oppgitt konfidensintervall) P<0.01
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter (10 av 13 studier i oversikten var kvasi-eksperimentelle studier og studien viser store forskjeller i utfallsmål mellom RCT og ikke-RCT studier) 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av uforklart heterogenitet
Utfall
Gjentakelse av ikke-seksuelle kriminelle handlinger
Studier (antall personer)
9 studier (<1726 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,33 (ikke oppgitt konfidensintervall) P<0.01
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter (10 av 13 studier i oversikten var kvasi-eksperimentelle studier og studien viser store forskjeller i utfallsmål mellom RCT og ikke-RCT studier) 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av uforklart heterogenitet