Kriminell atferd: Portforbud for å forebygge ungdomskriminalitet sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og ungdom under 17 år
Intervensjon: Portforbud for å forebygge ungdomskriminalitet
Sammenligning: Vanlig praksis
Basert på: Wilson 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Ungdomskriminalitet (i portforbudtiden)
Studier (antall personer)
2 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 9,5 (95% KI -9.1 til 24.9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: ingen av studiene er RCTer 2. Nedgradert – 1: uklar presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Ungdomskriminalitet (alle tider på døgnet)
Studier (antall personer)
8 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,5 (95% KI -9.8 til 8.1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: ingen av studiene er RCTer 2. Nedgradert – 1: uklar presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Ungdomskriminalitet (alle tider på døgnet)
Studier (antall personer)
7 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 2,7 (95% KI -4.2 til 9.2)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: ingen av studiene er RCTr 2. Nedgradert – 1: uklar presisjon (bredt konfidensintervall)