Kriminell atferd: Forebyggende tiltak sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging

Populasjon: Barn og ungdom i alderen 6 til 20 år
Intervensjon: Forebyggende tiltak på individ-, familie- og samfunnsnivå
Sammenligning: Vanlig eller ingen oppfølging
Basert på: de Vries 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kriminell atferd (forebyggende tiltak)
Studier (antall personer)
39 studier (9084 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,24 (ikke oppgitt konfidensintervall) P<0.001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risikoen for systematiske skjevheter er uklar. 18 av 37 studier var kvasi-eksperimentelle studier
Utfall
Kriminell atferd (atferdsmodellering)
Studier (antall personer)
6 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,57 (ikke oppgitt konfidensintervall) P<0.001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar. Uklart hvilken andel av studiene som ikke var RCTer.
Utfall
Kriminell atferd (foreldreferdigheter)
Studier (antall personer)
7 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,63 (ikke oppgitt konfidensintervall) P<0.001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar. Uklart hvilken andel av studiene som ikke var RCTer.
Utfall
Kriminell atferd (atferdsavtaler)
Studier (antall personer)
5 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,61 (ikke oppgitt konfidensintervall) P<0.001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar. Uklart hvilken andel av studiene som ikke var RCTer.