Kriminell atferd: Ettervernstiltak og ISP (intensive supervision probation) sammenliknet med vanlig praksis

Populasjon: Barn og ungdom i alderen 12 til 18 år
Intervensjon: Ettervernstiltak og ISP (intensive supervision probation)
Sammenligning: Vanlig praksis
Basert på: Bouchard 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Anmeldte lovbrudd (kriminelle kontakter, varetekt, tiltaler m.m.) -Ettervernstiltak
Studier (antall personer)
13 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,18 (95% KI 0,02 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar. 6 av 13 studier var ikke RCTer 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet
Utfall
Lovbrudd (domfellelse og fengsling/ungdomsstraff) -Ettervernstiltak
Studier (antall personer)
11 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR -0,03 (95% KI -0,24 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall
Anmeldte lovbrudd (kriminelle kontakter, arrestasjoner, tiltaler m.m.) -ISP
Studier (antall personer)
12 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,09 (95% KI -0,05 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall
Lovbrudd (dom, domfellelse og fengsling) - ISP
Studier (antall personer)
19 studier (antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR -0,12 (95% KI -0,26 til 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar. 4 av 19 studier var ikke RCTer