Kriminell atferd: Etter-skoleprogrammer som forebygging sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og ungdom i alderen 5 til 19 år
Intervensjon: Etter-skole programmer (after-school programs)- skolestøtte, leksehjelp, fritidsaktiviteter, mentorskap, ferdighetstrening og veiledning
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Taheri 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kriminell atferd
Studier (antall personer)
12 studier (19 986 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,06 (95% KI -0,10 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar og 9 av 12 studier var ikke RCT-er
Utfall
Kriminell atferd (skolestøtte og leksehjelp)
Studier (antall personer)
5 studier (10 031 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,06 (95% KI -0,01 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar og 5 av 5 studier var kvasi-eksperimentelle studier
Utfall
Kriminell atferd (fritidsaktiviteter (sport, maling, speider mm.)
Studier (antall personer)
2 (870)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d -0,37 (95% KI -0,68 til 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar og 1 av 2 studier var ikke RCT-er
Utfall
Kriminell atferd (mentorskap, ferdighetstrening og veiledning)
Studier (antall personer)
5 (9085)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d 0,27 (95% KI 0,08 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar og 3 av 5 studier var ikke RCT-er