Aggresjonsproblematikk: Skolebaserte tiltak for å forebygge vold i kjæresteforhold sammenliknet med vanlig undervisning

Populasjon: Barn og unge fra 11 til 18 år
Intervensjon: Skolebaserte tiltak med ekstra fokus på ikke-voldelig atferd og kompetanseheving om temaet vold i kjæresteforhold
Sammenligning: Vanlig undervisning
Basert på: De La Rue 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kunnskap om vold i kjæresteforhold (rett etter endt intervensjon)
Studier (antall personer)
13 studier (11 371 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,22 (95% KI 0,05 til 0,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er uklar. 13 av 23 studier i oversikten var ikke RCTer 2. Nedgadert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet
Utfall
Kunnskap om vold i kjæresteforhold (senere oppfølgingstid- ikke spesifisert)
Studier (antall personer)
8 studier (<11 371 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,36 (95% KI 0,01 til 0,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet
Utfall
Holdninger til vold i kjæresteforhold (rett etter endt intervensjon)
Studier (antall personer)
10 studier (14 143 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,14 (95% KI 0,10 til 0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet
Utfall
Holdninger til vold i kjæresteforhold (senere oppfølgingstid- ikke spesifisert)
Studier (antall personer)
6 Studier (<14 143 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,11 (95% KI 0,01 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet
Utfall
Holdninger til seksuell trakassering og overgrep (rett etter endt tiltak)
Studier (antall personer)
4 studier (1259 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,47 (95% KI -0,69 til -0,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet Note: Et negativt effektestimat indikerer et positivt utfall for dette utvalget
Utfall
Holdninger til seksuell trakassering og overgrep (senere oppfølgingstid- ikke spesifisert)
Studier (antall personer)
1 studie (<1259 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ingen data tilgjengelig
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Utfall
Forekomst av vold i kjæresteforhold (rett etter endt intervensjon)
Studier (antall personer)
5 studier (8126 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% KI -0,04 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet Note: Et negativt effektestimat indikerer et positivt utfall for dette utvalget
Utfall
Forekomst av vold i kjæresteforhold (senere måletidspunkter)
Studier (antall personer)
4 studier (<8126 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,11 (95% KI -0,21 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar. 13 av 23 studier var ikke RCTer 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet Note: Et negativt effektestimat indikerer et positivt utfall for dette utvalget
Utfall
Håndtering av konflikt (rett etter endt intervensjon)
Studier (antall personer)
8 studier (6301 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,18 (95% KI 0,12 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet
Utfall
Håndtering av konflikt (senere oppfølgingstid- ikke spesifisert)
Studier (antall personer)
4 studier (<6301 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,66 (95% KI -0,24 til 1,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy grad av heterogenitet